GDPR

Hos oss PÅ Hemsidesupport värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Hemsidesupport för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community med mera. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika communitys. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Bilder är en identitet handling som vi behandlar med största integritet. Tar vi inte bilderna själva så köper vi in bildmaterial. Vi ser alltid till att ha ett tydligt tillstånd att publicera bilder som kan röja ens identitet.

Vi PÅ Hemsidesupport är helförsäkrade för er trygghet vid en eventuell konflikt.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

-Få tillgång till dina personuppgifter
-Få felaktiga personuppgifter rättade
-Få dina personuppgifter raderade
-Invända mot att personuppgifterna     används för direktmarknadsföring
-Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
-Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Ring direkt 0707-905485

Glenn Ljunggren

Scroll Up