År 2001 startade Förrådet AB uthyrning av förråd till privatpersoner och företag.

Våra förrådsanläggningar finns i Stenungsund på västkusten.

Förrådet AB ägs och drivs av Frank, Mats och Emil Berntsson tillsammans med
Micael Henningsson.

Sedan starten har vi succesivt byggt ut vår verksamhet och har idag cirka 420 förråd.
Förråden finns i storlekar från 1 – 30 m².

Hösten 2018 kommer vår nya anläggning att öppnas i den södra delen av Stenungsund.
Den kommer att ligga strax intill E6:an i Stora Höga.

Vi har under 2017 bytt namn från Hyrmagasinet till Förrådet.